Keçecizade, 1961’den bu yana değişmeyen kalite ve lezzette…